O firmie DobreTonery.pl s.c.

O nas

Firma DobreTonery.pl powstała w marcu 2006 roku i od tego czasu nieustannie się rozwija, stale poszerzając swą ofertę o nowe produkty i usługi. Po ponad dziesięciu latach działalności na rynku doskonale znamy potrzeby naszych klientów zarówno dużych korporacji jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Swoją działalność prowadzimy mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego. Nasza firma dysponuje nowoczesnym sprzętem specjalistycznym spełniającym wymogi ekologiczne, które są przyjazne dla środowiska. Obok swojej podstawowej działalności w zakresie regeneracji tonerów, nasza firma wprowadziła nową usługę, jaką jest skup i utylizacja zużytych tonerów i kartridży. Odebrane puste kasety poddawane są przetworzeniu i utylizacji w odpowiednich firmach, z którymi mamy podpisaną umowę.

Dlaczego utylizować?

Dyrektywa Rady 75/442/EEC i Ustawa o Odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628, ostatnia zmiana Dz.U. z 2006, Nr 50, poz. 360) narzucają na firmy obowiązek utylizacji odpadów. Ustawa definiuje odpady jako „każdą substancję lub przedmiot należący do jednej kategorii, określonych w załączniku 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia jest obowiązany.”. Załącznik 1 do ustawy określa poszczególne kategorie odpadów, które nie nadają się do dalszej eksploatacji. Ustawa narzuca następujące obowiązki na podmioty, które generują odpady:

  • Zapobieganie powstawaniu odpadów, lub możliwie duże ograniczenie ich ilości,
  • Zapewnienie odzysku zgodnego z zasadami ochrony naturalnego środowiska,
  • Zapewnienie unieszkodliwienia odpadów, jeżeli nie istnieje możliwość ich odzysku.

Ustawa przywiązuję dużą wagę do problemu odzysku odpadów. Firma DobreTonery.pl wychodzi naprzeciw obowiązującym przepisom prawnym oraz w trosce o ochronę środowiska, posiada zezwolenie na gospodarowanie odpadami (nr 115/OŚ/2012).

Współpraca z nami

Odbiór zużytych tonerów następuje w Państwa firmie. Każda partia odebranego towaru podlega indywidualnej ocenie i wycenie. Cena zależy od rodzaju tonerów, ilości oraz ich zużycia. Odbierając z Państwa firmy zużyte tonery wystawiamy dokument potwierdzający odbiór tonerów, tuszy, kartridży i ich dalszy recykling lub utylizację. Dokument zawiera informację o ilości odebranych odpadów. Wystawiamy kartę odbioru odpadów zgodną z ustawą o odpadach. Korzystając z naszych usług skupu i utylizacji odpadów Państwa firma nie tylko postępuje zgodnie z przepisami prawa o odpadach, ale przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.


Powered by WordPress and HQ Premium Themes.